Manoj Bapurao Raut

Senior Faculty - Subject Matter Expert

About Manoj Bapurao Raut

  • Education : BE
  • Teaching Experience : 2
  • Work Experience : 6 Yrs
  • Educational Philosophy : स्पर्धा परीक्षा तयारी करताना सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सातत्य.. तुमचं अकॅडेमिक कस आहे यापेक्षाही तुमचं सातत्य किती आहे यावर निकाल अवलंबून आहे.अभ्यासक्रम- प्रश्नपत्रिका संच- Revision या त्रिसूत्री वर आपलं यश अवलंबून आहे.Courses By Manoj Bapurao Raut


MPSC 2021 PRELIMS | REVISION + CRASH COURSE

4.9
8,100.00 incl. GST 111

Target MPSC Mains 2020

5
7,900.00 incl. GST 78

MPSC Revision Batch

4.9
5,000.00 incl. GST 31

MPSC : Indian Polity, Panchayat Raj and Laws

4.3
1,500.00 incl. GST 227

Contact Us

    Enquire Now