• 0( 0 REVIEWS )
    9 STUDENTS

    MPSC Revision बॅच ही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीची असून. ऑफलाइन बॅचच्या अॅडमिशन साठी हा कोर्स वापरावा. ऑनलाइन कोर्स घ्यायचा असेल तर Pariksha App चा वापर करावा.

    5,000.00 incl. GST