MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेनंतर आता अभ्यासाचा पॅटर्न बदलणे गरजेचे असते. त्यासाठी मुख्य परीक्षेच्या Syllabus वर पकड येऊन 2013-19 च्या मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांचे विवरण करून त्याप्रमाणे अभ्यास करणे खूप महत्त्वाचे असते. या कोर्सचा पॅटर्न याच धर्तीवर आहे. तुमच्या अभ्यासाला गती व दिशा देण्यासाठी हा कोर्स मदत करेल.
प्रत्येक GS (सामान्य अध्ययन) चा अभ्यासाचा पॅटर्न वेगवेगळा असून या कोर्सची रचना प्रत्येक विद्यार्थ्याची गरज लक्षात घेऊन केली आहे. मराठी आणि इंग्लिश विषयावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याबरोबरच MPSC Mains Test Series चा आपल्याला गुण वाढवण्यास मदत होणार आहे.
या कोर्समधून पूर्ण 800 मार्क्सची तयारी केली जाणार आहे.
Syllabus covered-
GS 1- इतिहास, भूगोल व कृषी
GS 2- संविधान, राजकारण
GS 3 – मानवी हक्क, मानवी संसाधन विकास
GS 4- अर्थशास्त्र, कृषी अर्थशास्त्र व Science and technology

संपूर्ण वेळापत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा ☛︎ वेळापत्रक

Course Curriculum

Introduction
MPSC Mains -Introductory Session FREE 00:42:00
Target mains 2020 | Governance (GS-2) | Manoj Raut Sir (Dy,CEO/BDO)|Chanakya Mandal Pariwar FREE 01:40:00
GS1
1. Agriculture – MPSC All – Subhramanya Kelkar Sir | 10-05-2021 01:39:00
2. Agriculture – MPSC Mains Batch – Subhramanya Kelkar Sir | 10-05-2021 01:34:00
3. Agriculture – MPSC All – Subhramanya Kelkar Sir | 11-05-21 01:29:00
4. Agriculture – MPSC All – Subhramanya Kelkar Sir | 11-05-2021 01:47:00
1. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande 02:06:26
2. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande 01:50:39
3. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande 01:49:22
4. History | MPSC Mains Batch | Ketan Sande | 17 May 2021 00:00:00
5. History | MPSC Mains Batch | Ketan Sande | 18 May 2021 00:00:00
6. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande 01:50:00
7. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande | 21/05/2021 01:50:00
8. History | MPSC Mains Batch | Ketan Sande | 22 May 2021 01:57:00
9. History | MPSC Mains Batch | Ketan Sande | 23 May 2021 01:53:00
10. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande | 24/05/2021 01:53:00
11. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande 25/05/2021 01:46:00
12. History – MPSC Mains Batch – Ketan Sande | 26/05/2021 02:01:00
1. Geography – MPSC Mains Batch – Rohini Gutte | 28/05/2021 01:41:00
2. Geography | CMP MPSC Mains Batch | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 31 May 2021 01:55:00
3. Geography – MPSC Mains Batch – Rohini Gutte | 02/06/2021 01:57:00
4. Geography | MPSC Mains | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 03 June 2021 01:56:00
Geography | MPSC Warje 21 22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 14 Oct. 2021 02:16:00
Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 18 Oct. 2021 02:10:00
Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 21 Oct. 2021 02:09:00
Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 26 Oct. 2021 02:09:00
Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 28 Oct. 2021 02:30:00
Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 12 Nov. 2021 02:13:00
Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 15 Nov. 2021 02:38:00
Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 16 Nov. 2021 02:04:00
GS2
Target mains 2020 | Governance (GS-2) | Manoj Raut Sir (Dy,CEO/BDO)|Chanakya Mandal Pariwar FREE 01:40:00
MPSC Mains Batch – GS 2 (2) by Manoj Raut Sir | 110/4/21 02:00:00
3. GS 2 – MPSC Mains- Target MPSC – Manoj Raut Sir |14/04/21 01:41:44
4. GS 2 – MPSC Mains- Target MPSC – Manoj Raut Sir – 14/04/21 01:50:25
1. Panchayatraj – MPSC Mains – Manoj Raut Sir- 15/04/2021-1 01:25:53
2. Panchayatraj – MPSC Mains Batch – Manoj Raut Sir | 17/04/21 01:30:00
3. Panchayatraj – MPSC Mains Batch – Manoj Raut Sir | 17/04/21 01:52:24
4. Panchayatraj – Mpsc Mains Batch – Manoj Raut Sir | 18/04/21 01:30:00
5. Panchayatraj – MPSC Mains Batch – Manoj Raut Sir | 19 April 21 01:14:13
1. कायदे :जमीन महसूल संहिता, १९६६ | MPSC Mains| Dayaneshwar Patil sir FREE 02:14:00
2. कायदे : महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता – MPSC Mains Batch – Dnyaneshwar Patil Sir 02:00:00
3. कायदे – MPSC Mains Batch – Dnyaneshwar Patil 01:59:00
4. कायदे – MPSC Mains Batch – Dnyaneshwar Patil 02:04:00
5.कायदे – MPSC Mains Batch – Dnyaneshwar Patil 02:03:00
6.कायदे – MPSC Mains Batch – Dnyaneshwar Patil | 27/4/21 02:07:00
1. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 30/04/21-1 01:45:00
2. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 30/04/21-2 01:49:00
3. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 01/05/21 01:40:00
4. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 02/05/21- Part :1 01:25:00
4. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 02/05/21-Part 2 01:08:00
5. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 03/05/21 02:11:00
6. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 04/05/21 00:00:00
7. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 05/05/21 01:40:00
8. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 07-05-2021 01:53:00
9. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 11-05-2021 01:52:00
10. Polity – MPSC Mains Batch – Abhijeet Shinde | 11-05-2021 02:02:00
GS3
GS III HRD – MPSC Mains Batch – Digvijay Patil | 05/06/2021 01:44:00
GS III HRD – MPSC Mains Batch – Digvijay Patil | 06/06/2021 01:50:00
HRD | MPSC Mains | Digvijay Patil | 13 June 2021 01:56:00
Human Rights | MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 10 June 2021 01:52:00
Human Rights | MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 11 June 2021 01:37:00
Human Rights | MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 14 June 2021 01:37:00
Human Rights | CMP MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 17 June 2021 00:52:00
Human Rights | CMP MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 18 June 2021 01:26:00
HRD | MPSC Mains Batch | Digvijay Patil | 20 June 2021 01:58:00
Human Rights – MPSC Mains Batch – Azar Pathan | 21/06/2021 01:26:00
Human Rights | MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 22 June 2021 01:32:00
Human Rights – MPSC Mains Batch – Azar Pathan | 23/06/2021 01:46:00
Human Rights | CMP MPSC Mains | Azar Pathan | 24 June 2021 01:27:00
HRD | MPSC Mains | Digvijay Patil | 26 June 2021 01:58:00
HRD | MPSC Mains Batch | Digvijay Patil | 27 June 2021 01:37:00
Human Rights – MPSC Mains Batch – Azar Pathan | 29/06/2021 01:02:00
Human Rights | CMP MPSC Mains Batch | Azar Pathan | 30 June 2021 01:48:00
Sub – HRD….Digvijay Patil Sir | 03 july 2021 01:45:00
HRD | MPSC Mains | Digvijay Patil | 03 July 2021 01:46:00
Sub – HRD…Digvijay Patil Sir | 04/07/2021 01:45:00
GS4
Nuclear Technology | अणू विज्ञान | MPSC GS 4 | Viraj Kothari | Chanakya Mandal Pariwar 01:50:00
Science and Technology – MPSC Mains Batch – Viraj Kothari 01:43:00
Science and Technology – MPSC Mains Batch – Viraj Kothari | 09/07/2021 02:00:00
Science and Technology – MPSC Mains Batch – Viraj Kothari 02:12:00
05. Science And Technology Target Mains_2020 batch 02:32:00
sci and tech …..viraj kothari sir | 13/07/2021 02:01:00
Science and Technology | MPSC ALL Batch | Viraj Kothari | 14 July 2021 01:36:00
Sub – sci and tech ….Viraj Kothari Sir | 15/07/2021 01:30:00
sub – sci and tech ….viraj kothari sir | 16/07/2021 01:43:00
sub-sci and tech….viraj kothari sir | 17/07/2021 01:41:00
sub-sci and tech…viraj kothari sir | 19/07/2021 01:23:00
sub-sci and tech ….viraj kothari sir | 21/07/2021 01:37:00
Sub – sci and tech…viraj kothari sir | 22/07/2021 01:30:00
sub – sci and tech….viraj kothari sir | 23/07/2021 02:37:00
Sub – Economy…..Mayur Patil Sir | 05/08/2021 01:32:00
Sub – Economy…….Mayur Patil Sir | 06/08/2021 01:53:00
Economy | MPSC Mains | Mayur Patil | 08 Aug. 2021 01:51:00
Economy | MPSC Mains | Mayur Patil | 08 Aug. 2021 01:30:00
Economy | MPSC Mains | Mayur Patil | 09 Aug. 2021 01:41:00
Economy…With Mayur Patil Sir | 12/08/2021 01:55:00
Economy | MPSC | Mayur Patil | 14 Aug. 2021 01:38:00
Economy…..With Mayur Patil Sir 20 Aug. 2021 01:56:00
Economy……With Mayur Patil Sir | 21/08/2021 01:50:00
Economy…With Mayur Patil Sir | 22/08/2021 01:53:00
Economy …With Mayur Patil Sir | 11/09/2021 01:54:00
Economy….With Mayur Patil Sir | 13/09/2021 01:55:00
Economy | MPSC Mains | Mayur Patil Sir | 12 Oct. 2021 00:18:00
Economy | MPSC Mains | Mayur Patil | 13 Oct. 2021 02:07:00
Economy ….With Mayur Patil Sir | 15/10/2021 02:11:00
Language | Ketan Sande | 17 Oct. 2021 01:31:00
Marathi | MPSC Mains | Mayur Patil Sir | 18 Oct. 2021 00:00:00
Economy | MPSC Mains | Mayur Patil Sir | 19 Oct. 2021 02:05:00
Biotechnology | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 08 Nov. 2021 01:32:00
Biotechnology | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 08 Nov .2021 01:44:00
Biotechnology | MPSC Mains | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 13 Nov. 2021 01:31:00
Biotechnology | MPSC | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 13 Nov. 2021 00:27:00
मराठी आणि इंग्लिश
Test Series
Sample Test 01:57:00
GS-II : Panchayatraj + Governance 01:30:00
GS-II : Laws
MPSC Mains: Test 2 – 29th April 01:00:00
Test Discussion – 29th April 00:00:00
Polity Test
GS II : POLITY 01:30:00
HRD – MPSC Mains Batch- Digvijay Patil | 19/06/2021 01:55:00
Human Rights
MPSCManviHakka020721 01:30:00
HR Question Paper 00:00:00
Human Rights Explanation PDF 00:00:00
GS III : HRD 06/07/2021
MPSCHRD060721 01:30:00
MPSC Mains Test -7 HRD Paper PDF 00:00:00
MPSC Mains Test -7 HRD Explanation.pdf 00:00:00
MPSC MAINS STRATEGY SESSION
MPSC MAINS STRATEGY SESSION- Mr. ANIL NAGANE SIR (Dy. CEO) 01:15:00
English Lectures
1. Subjective Essay : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:11:28
2. Subjective Essay : Part 2 | CMP | English | Kentan Sande 00:18:10
3. Translation | CMP | English | Ketan Sande 00:11:03
4. Pressie Writing | CMP | English | Ketan Sande 00:09:17
5. Comprehension | CMP | English | Ketan Sande 00:07:51
6. Punctuation : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:12:54
7. Punctuation : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:11:10
8. Punctuation : Part 3 | CMP | English | Ketan Sande 00:12:07
9. Punctuation Rule | CMP | English | Ketan Sande 00:07:04
10. Parts of Speech | CMP | English | Ketan Sande 00:04:11
11. Nouns Articles : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:09:21
12. Nouns Articles : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:10:34
13. Nouns Articles : Part 3 | CMP | English | Ketan Sande 00:06:03
14. Nouns : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:06:26
15. Nouns : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:10:05
16. Nouns : Part 3 | CMP | English | Ketan Sande 00:08:47
17. Pronouns : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:06:34
18. Pronouns : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:10:33
19. Adjective : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:12:13
20. Adverb | CMP | English | Ketan Sande 00:04:23
21. Adverb Rule : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:11:40
22. Adverb Rule : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:02:31
23. Degrees of Comparison | CMP | English | Ketan Sande 00:11:48
24. Active & Passive Voice : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:10:51
25. Active & Passive Voice : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:06:03
26. Direct Speech & Indirect Speech : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:09:42
27. Direct Speech & Indirect Speech : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:04:08
28. Prepositions : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:10:09
29. Prepositions : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:09:31
30. Conjunction | CMP | English | Ketan Sande 00:12:43
31. Verb & Tenses : Part 1 | CMP | English | Ketan Sande 00:17:35
32. Verb & Tenses : Part 2 | CMP | English | Ketan Sande 00:06:36
33. Clauses | CMP | English | Ketan Sande 00:08:12
34. Types of Subordinates Clause | CMP | English | Ketan Sande 00:12:19
35. Auxiliary Verbs | CMP | English | Ketan Sande 00:16:02
36. Conversions of Sentences | CMP | English | Ketan Sande 00:06:47
37. Synonyms, Antonyms & Phrases | CMP | English | Ketan Sande 00:04:12

Course Reviews

5

5
71 ratings
 • 5 stars71
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Value for money course.

  5

  Best Video Quality

Contact Us

  Enquire Now