पूर्व परीक्षेसाठी अभ्यासाबरोबरच योग्य दिशा व strategy महत्त्वाची असते. या कोर्स मध्ये सामान्य अध्ययनाच्या सर्व विषयाबरोबरच CSAT लाही तेवढे महत्त्व दिले आहे. Syllabus Covered-इतिहास, भूगोल, Polity, अर्थशास्त्र, Science, पर्यावरण, चालू घडामोडी

Course Curriculum

1. Polity
2. Polity (1) | CMP Revision Batch | Abhijeet Shinde | 22 Jan 2021 02:09:26
3. Polity (2) | CMP Revision Batch | Abhijeet Shinde | 23 Jan 2021 01:50:02
4. Polity (3) | CMP Revision Batch | Abhijeet Shinde | 26 Jan 2021 02:19:48
5. Polity (4) | CMP Revision Batch | Abhijeet Shinde | 27 Jan 2021 02:00:36
7. Polity (5) | CMP Revision Batch | Abhijeet Shinde | 28 Jan 2021 01:58:43
8. Polity (6) | CMP Revision Batch | Abhijeet Shinde | 31 Jan. 2021 01:48:55
2.Geography
9. Geography (1) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 01 Feb. 2021 01:46:59
10.Geography (2) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 2 Feb 2021 01:44:02
11. MPSC Geography (3)| CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 3 Feb. 2021 01:35:15
14. MPSC Geography (4) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 6 Feb. 2021 02:15:01
17. MPSC Geography (5) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 11 Feb 2021 01:44:47
18. MPSC Geography (6) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 14 Feb 2021 01:49:40
19. MPSC Geography (7) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 15 Feb. 2021 01:39:49
20. MPSC Geography (8) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte |16 Feb. 2021 01:25:29
22. MPSC Geography (9) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 18 Nov. 2021 02:15:01
23. MPSC Geography (10) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 18 Feb. 2021 01:39:42
3.Panchayat Raj
25. MPSC Panchayatraj (1) | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 21 Feb. 2021 Unlimited
26. Panchayat Raj Part 2 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 20 Feb. 2021 01:03:59
4.Economy
27. Mpsc Economy Part 1 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 21 Feb. 2021 01:44:09
28. Mpsc Economy Par 2 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 21 Feb. 2021 01:49:19
29. Mpsc Economy Par 3 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 23 Feb. 2021 01:53:26
30. Mpsc Economy Part 4 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 25 Feb. 2021 01:45:06
31. Mpsc Economy Part 5 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 25 Feb. 2021 01:38:56
32. Mpsc Economy Part 6 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 26 Feb 2021 01:44:06
33. Mpsc Economy Part 7 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 26 Feb 2021 01:42:36
34. Mpsc Economy Part 8 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 27 Feb 2021 01:51:01
35. Mpsc Economy Part 9 | CMP Revision Batch | Manoj Raut | 27 Feb 2021 01:48:21
5.History
36. Modern History (1/2) | MPSC Revision Batch | Ketan Sande | 28 Feb. 2021 02:03:51
37. Modern History (2/2) | MPSC Revision Batch | Ketan Sande | 28 Feb. 2021 01:50:36
38. Medieval indian history (1) | MPSC Revision Batch | Mayur Patil | 1 Mar. 2021 02:10:41
39. Medieval indian history (2) | MPSC Revision Batch | Mayur Patil | 1 Mar. 2021 02:07:21
40. Medieval indian history (3) | MPSC Revision Batch | Mayur Patil | 2 Mar. 2021 01:31:21
6.Current Affairs
41. Current Affairs | MPSC Revsion | Mayur Patil | 2 Mar. 2021 00:32:46
41. Current Affairs | MPSC Revsion | Mayur Patil | 2 Mar. 2021 01:45:26
7.Biology & Environment
42. Environment (1) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 3 Feb 2021 01:51:16
43. Environment (2) | CMP Revision Batch | Rohini Gutte | 3 Feb 2021 01:52:00
44. Biology : Part 1 | CMP MPSC Revision | Rohini Gutte (Selected Nayab Tahasildar | 4 Mar. 2021 01:36:06
45. Biology : Part 2 | CMP MPSC Revision | Rohini Gutte (Selected Nayab Tahasildar) | 4 Mar. 2021 01:14:46

Course Reviews

4.9

4.9
11 ratings
 • 5 stars10
 • 4 stars1
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Value for money course.

  4

  All faculty member are the best

Contact Us

  Enquire Now