Course Curriculum

MPSC मुख्यपरीक्षा -मराठी
Patankar Madam Anivarya Marathi 21 June 17 UT 00:22:20
२. निबंध लेखनाचे तंत्र 00:18:42
३. निबंध १ – स्त्रीभ्रूण हत्या – एक समस्या 00:20:56
४. निबंध २ – शेतकऱ्याचे मनोगत 00:12:33
4. Nibandh – 2 : Shetakaryache Manogat 00:12:33
६ . सारांश लेखनाचे तंत्र 00:11:48
७. सारांश लेखन 00:10:29
9. भाषांतराचे तंत्र UPSC & MPSC 00:14:18
10. भाषांतर नमुना MPSC 00:08:25
MPSC व्याकरणाच्या अभ्यासाचे महत्त्व 00:09:47
वर्णविचार – भाग १ 00:20:44
वर्णविचार – भाग २ 00:10:18
जोडाक्षरे 00:15:25
स्वर संधी 00:10:22
शब्दविचार 00:12:42
नामे 00:18:22
लिंग विचार 00:09:51
वचन विचार 00:12:20
व्यंजनसंधी + विसर्गसंधी 00:18:55
सर्वनामे 00:19:46
विशेषणे 00:20:07
सामान्यरूप 00:17:15
विभक्ती विचार 00:10:16
क्रियापद : कृदन्त, कर्ता, कर्म-भाग १ 00:14:25
क्रियापद : सकर्मक, अकर्मक, व्दिकर्मक, उभयविध-भाग २ 00:11:08
क्रियापद : संयुक्त ते प्रायोजक -भाग ३ 00:12:37
क्रियापद शक्य ते धातुसाधित भाग – ४ 00:14:09
क्रियापद, विचार, काळ आणि अर्थ भाग – ५ 00:11:21
क्रियापदाचा अर्थ आणि आख्यात विकार भाग ६ 00:18:52
क्रियाविशेषण अव्यय : अर्थमूलक 00:16:09
शब्दयोगी अव्यय 00:17:35
क्रियाविशेषण अव्यय : स्वरूपमूलक 00:10:37
उभयान्वयी अव्यय 00:16:26
केवलप्रयोगी अव्यय 00:10:18
विभक्तीचे अर्थ 00:13:46
प्रयोग भाग – १ 00:18:28
प्रयोग भाग – २ 00:11:23
समास भाग – १ 00:19:56
समास भाग – २ 00:15:01
समास भाग – ३ 00:12:25
समास भाग – ४ 00:12:32
समास भाग – ५ 00:15:25
शब्दसिद्धी भाग – १ 00:14:00
शब्दसिद्धी भाग – २ 00:21:53
केवल, मिश्र, संयुक्त वाक्यप्रकार 00:12:48
वाक्य संश्लेषण 00:15:46
वाक्य रूपांतर 00:16:43
शब्दांच्या शक्ती आणि रस 00:10:15
म्हणी, वाक्प्रचार, समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द 00:14:37
विराम चिन्हे 00:14:33
Prelims Practice Test
MPSCMarathi101019 02:00:00
MPSCMarathi051018 02:00:00
MPSCMAR151018 01:15:00
Marathi 2022
1. Marathi | MPSC All | Prasad Malunjkar | 31 Jan. 2022 FREE 02:10:50
2. Marathi | MPSC All | Prasad Malunjkar | 01 Feb. 2022 02:12:19
3. Marathi | MPSC All | Prasad Malunjkar | 03 Feb. 2022 02:12:58
4. Marathi | MPSC All | Prasad Malunjkar Sir | 04 Feb. 2022 02:07:59
5.Marathi | MPSC all | Prasad Malunjkar Sir | 05 Dec. 2022 02:07:14
6.Marathi | MPSC All | Prasad Malunjkar Sir | 06 Feb. 2022 02:07:54
7. Marathi | MPSC Warje All | Prasad Malunjkar | 10 Feb. 2022 02:27:25
8. Marathi | MPSC Live Interactive | Prasad Malunjkar | Feb 12, 2022 02:25:04
9. Marathi | MPSC Live Interactive | Prasad Malunjkar | Feb 13, 2022 02:11:21
10 Marathi | MPSC Live Interactive 21 22 | Prasad Malunjkar | 17 Feb. 2022 02:03:53
11. Marathi – MPSC Live Interactive 21-22 – Prasad Malunjkar | Feb 18, 2022 02:38:42
12. Marathi – MPSC Warje All – Prasad Malunjkar | Feb 21, 2022 02:23:57

Course Reviews

3.3

3.3
100 ratings
 • 5 stars13
 • 4 stars27
 • 3 stars36
 • 2 stars20
 • 1 stars4
 1. Value for money course.

  5

  Best Video Quality

Contact Us

  Enquire Now