• राज्यसेवा , PSI-STI-ASO (Combine) , गट- क सेवा इ. परीक्षांसाठी उपयुक्त अशी सर्व विषयाची टेस्ट सिरीज .
• विषयानुसार म्हणजे प्रत्येक विषयाच्या वेगळ्या टेस्ट चा समावेश
• तसेच आयोगाच्या धर्तीवर Full Length Test चा समावेश
• चाणक्य मंडळ परिवारातील तज्ञ फॅकल्टी कडून तयार
• आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकेचेनुसार काठिण्य पातळी लक्षात घेऊन प्रश्नांची रचना
• आयोगाच्या अभ्यासक्रमातील सर्व घटकांचा समावेश
• आयोगाच्या धर्तीवर मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषांमध्ये प्रश्नांची रचना
• प्रत्येक टेस्टची उत्तरतालिका योग्य स्‍पष्‍टीकरणासहित उपलब्ध
• आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकेचेनुसार काठिण्य पातळी लक्षात घेऊन प्रश्नांची रचना

Course Curriculum

Polity
MPSCPolity061019 02:00:00
Sample Test 02:00:00
MPSCPolity071018 02:00:00
MPSCPolity1411018 02:00:00
MPSCPOLITY3218 02:00:00
00:00
MPSCPOLITY4218 02:00:00
Geography
MPSCGeography241119 02:00:00
MPSCGeography011219 02:00:00
MPSCGeography021218 02:00:00
MPSCGeography091218 02:00:00
MPSCGeography240218 02:00:00
MPSCGeography250218 02:00:00
History
MPSCHistory181118 02:00:00
MPSCHistory151219 02:00:00
MPSCHistory221219 02:00:00
MPSCHistory251118 02:00:00
MPSCHistory161018 01:40:00
MPSCHISTORY251118 00:52:00
MPSCHISTORY100218 02:00:00
MPSCHISTORY110218 02:00:00
MPSCHistory290717 01:00:00
MPSCHistory310118 01:00:00
Economy
MPSCEconomy101119 02:00:00
MPSCEconomy171119 02:00:00
MPSCEconomy211018 02:00:00
MPSCEconomy170218 02:00:00
MPSCEconomy180218 02:00:00
MPSCEconomy161217 01:00:00
MPSCEconomy200118 01:00:00
Science
MPSCScience291219 02:00:00
MPSCScienceII190120 02:00:00
MPSCSciene161218 02:00:00
MPSCSci301218 02:00:00
MPSCScience30318 02:00:00
MPSCScience403218 02:00:00
Current Affairs
GS Full Length
MPSCGSPaper160220 02:00:00
MPSCGSPaper230220 02:00:00
MPSCGSPaper010320 02:00:00
MPSCGSPaper080320 02:00:00
MPSCGSPaper160320 02:00:00
MPSCTest300920 02:00:00
MPSCGS120119 02:00:00
MPSCGSII150119 02:00:00
MPSCGSIII180119 02:00:00
MPSCGSIV210119 02:00:00
MPSCGSV240119 02:00:00
MPSCGSFulllengthpaper-I-80318 02:00:00
MPSCGSFulllengthP-II-110318 02:00:00
MPSCGSFulllengthP-III-140318 02:00:00
MPSCGSFulllength-P-IV-170318 02:00:00
Krushi Ghatak
MPSCKRUSHI161018 01:00:00
CSAT
MPSCBasicNumarcy150218 01:00:00
MPSCBasic Numarcy210218 01:00:00
MPSCBasicNumarcy10318 01:00:00
MPSC Comprehension 00:00:00
MPSCComprehension220218 01:00:00

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Contact Us

Enquire Now