• MPSC राज्यसेवा परीक्षा इतिहास विषयाचा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी परिपूर्ण कोर्स
• प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक भारताचा इतिहास व महाराष्ट्रातील समाजसुधारक या विषयावर स्वतंत्र सत्रमालिका
• इतिहासातील घटना कालानुक्रमे समजावणे व लक्षात ठेवण्यासाठी मदत करणे हा उद्देश
• इतिहासातील गुंतागुंतीच्या घटनांचे दृकश्राव्य साधनांद्वारे मार्गदर्शन
• फॅकल्टीची समजवण्याची परिक्षाभिमुख, सोपी व सरळ पद्धत
• मुख्य परीक्षेतील नवीन अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेल्या मुद्यांचा समावेश
• घटकनिहाय व विविध संदर्भ ग्रंथांचा आढावा घेऊन तयार करण्यात आलेल्या प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक भारताच्या इतिहासाच्या समजायला सोप्या
अश्या नोट्स उपलब्ध
• “महाराष्ट्रातील समाजसुधारक” या विषयावरचे श्री. अविनाश धर्माधिकारी सरांचे पुस्तक देखील उपलब्ध
• इतिहास विषयातील तज्ञ श्री. अनिल नागणे (Dy.CEO) सरांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन
• आयोगाकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचे वेळोवेळी योग्य विश्लेषण
• आयोगाच्या धर्तीवर इतिहास विषयाच्या स्वतंत्र टेस्ट उपलब्ध

Course Curriculum

प्राचीन भारतीय इतिहास
1. Intro. to Ancient History | Ancient History | Akshata Adhagale FREE 00:15:22
2. पुराणाश्म युग | Ancient History | Akshata Adhagale 00:20:48
3. मध्याश्म युग & नवाश्म युग | Ancient History | Akshata Adhagale 00:15:51
4. सिंधु संस्कृती : भाग – 1 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:18:50
5. सिंधु संस्कृती : भाग – 2 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:20:28
6. सिंधु संस्कृती : भाग – 3 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:17:06
7. ताम्रपाषाण युग | Ancient History | Akshata Adhagale 00:08:35
8. पूर्व वैदिक काळ : भाग – 1 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:21:42
9. पूर्व वैदिक काळ : भाग – 2 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:20:20
10. उत्तर वैदिक काळ : भाग – 1 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:21:27
11. उत्तर वैदिक काळ : भाग – 2 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:12:11
12. वैदिक साहित्य | Ancient History | Akshata Adhagale 00:20:58
13. संगम काळ साहित्य | Ancient History | Akshata Adhagale 00:13:24
14. महाजनपदे : भाग – 1 00:18:35
15. महाजनपदे : भाग – 2 00:21:36
16. महाजनपदे : भाग 3 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:10:42
17. महाजनपदे : भाग 4 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:19:20
18. मौर्य : भाग 1 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:21:18
19. मौर्य : भाग 2 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:18:57
20. मौर्योत्तर कालखंड | Ancient History | Akshata Adhagale 00:18:57
21. मौर्योत्तर परकीय आक्रमणे | Ancient History | Akshata Adhagale 00:16:29
22. गुप्त : भाग 1 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:17:52
23. गुप्त : भाग 2 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:21:42
24. गुप्त : भाग 3 | Ancient History | Akshata Adhagale 00:11:00
25. वर्धन साम्राज्य | Ancient History | Akshata Adhagale 00:20:41
26. धार्मिक चळवळी | Ancient History | Akshata Adhagale 00:17:57
27. धार्मिक चळवळी : बुद्ध धर्म | Ancient History | Akshata Adhagale 00:20:36
मध्ययुगीन इतिहास
1. मध्ययुगीन भारताचा इतिहास | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:38
2. प्रादेशिक सत्तांचा उदय | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:27
3. व्यापारी मार्ग | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:22
4. अरब – तुर्किश आक्रमण : Part 1 | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:15
5. अरब – तुर्किश आक्रमण : Part 2 | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:18
6. दिल्ली सुलतान : गुलाम | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:39
7. दिल्ली सुलतान : Part 2 | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:11
8. दिल्ली सुलतान : (Part 3) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:51
9. दिल्ली सुलतान : (Part 4) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:14:41
10. दिल्ली सुलतान : (Part 5) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:25
11. दिल्ली सुलतान : (Part 6) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:56
12. दिल्ली सुलतान : (Part 7) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:13:21
13. दिल्ली सुलतान : (Part 8) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:13:51
14. दिल्ली सुलतान : (Part 9) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:12:55
15. सराव प्रश्न व उजळणी : (Part 1) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:28
16. सराव प्रश्न व उजळणी : (Part 2) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:03
17. विजय नगरचे साम्राज्य : (Part 1) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:03
18. विजय नगरचे साम्राज्य : (Part 2) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:14:51
19. विजय नगरचे साम्राज्य : (Part 3) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:28
20. विजय नगरचे साम्राज्य : (Part 4) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:17:12
21. बहमनी राज्य : (Part 1) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:20
22. बहमनी राज्य : (Part 2) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:37
23. बहमनी राज्य : (Part 3) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:50
24. बहमनी राज्य : (Part 4) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:06
25. मुघल सत्तेची स्थापना आणि विस्थार : (Part 1) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:17:06
26. मुघल सत्तेची स्थापना आणि विस्थार : (Part 2) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:29
27. मुघल सत्तेची स्थापना : (Part 3) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:57
28. मुघल सत्तेची स्थापना : (Part 4) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:16
29. मुघल सत्तेची स्थापना : (Part 5) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:24
30. मुघल सत्तेची स्थापना : (Part 6) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:25
31. मुघल सत्तेचा विस्थार : (Part 1) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:17:11
32. मुघल सत्तेचा विस्थार : (Part 2) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:16:06
33. मुघल सत्तेचा विस्थार : (Part 3) | CMP | Dyaneshwar Patil 00:15:12
आधुनिक भारताचा इतिहास
1. Mains Strategy for History 00:16:22
2. भारतातील युरोपिअन वसाहतीची सुरुवात 00:10:24
3. कंपन्यातील सत्तासंघर्ष 00:14:01
4. इंग्रज सत्तेची स्थापना प्लासी आणि बकसारची लढाई 00:13:16
5. बंगालची प्रशासन व्यवस्था दुहेरी शासन पद्धती 00:11:13
6. महत्वाचे गव्हर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 00:17:28
7. महत्वाचे गव्हर्नर जनरल कॉर्न वॉलिस 00:17:11
8. महत्वाचे गव्हर्नर जनरल वेलस्ली 00:13:52
9. महत्वाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 00:20:23
10. महत्वाचे गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंग 00:15:57
11. महत्वाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी 00:19:36
12. कंपनी शासनकाळात घटनात्मक विकास 00:15:55
13. कंपनी शासनकाळात घटनात्मक विकास भाग २ 00:14:24
14. कंपनी शासनकाळात घटनात्मक विकास भाग ३ 00:11:24
15. कंपनीच्या प्रशासकीय धोरणातील बदल 00:20:43
16. जमीन महसुली पद्दत 00:19:43
17. कंपनी शासनाविरुद्ध उठाव भाग १ 00:20:28
18. कंपनी शासनाविरुद्ध उठाव भाग २ 00:20:20
19. १८५७ उठाव कारणे 00:17:57
20. १८५७ च्या उठावाची कारणे भाग २ 00:19:46
21. १८५७ उठाव क्रांतीची सुरुवात आणि प्रसार भाग १ 00:16:41
22. १८५७ उठाव महाराष्ट्राचा वाटा 00:11:56
23. १८५७ उठाव अपयशाची कारणे 00:16:36
24. १८५७ उठावाचे परिणाम 00:19:08
25. महत्वाचे व्हाईस रॉय लिटन 00:22:59
26. महत्वाचे व्हॉइस रॉय लॉर्ड रिपन 00:20:09
27. भारतीय वृत्तपत्रांचा इतिहास 00:21:49
28. भारतातील शिक्षणाच्या विकासाचा इतिहास 00:20:24
29. भारतातील शिक्षण चळवळीचा इतिहास – भाग २ 00:20:06
31. राष्ट्रीय काँग्रेस स्थापनेपूर्वीच्या राजकीय संघटना 00:17:03
३२. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ची स्थापना मवाळ कालखंड 00:21:22
33. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ची स्थापना मवाळ कालखंड भाग २ 00:23:16
34. जहाल युग 00:18:29
35. बंगालची फाळणी आणि वंगभंग आंदोलन – 1 00:13:10
36. जहाल मवाळ मतभेद आणि मुस्लिम लीगची स्थापना 00:20:57
३७. मोर्ले मिंटो सुधारणा 00:16:46
३८. कांग्रेसची वाटचाल १९०९ – १५ 00:12:44
३९. होमरूल चळवळ 00:14:50
४०. भारत सरकार कायदा १९१९ 00:14:33
४१. गांधीजींच्या सुरुवातीच्या राजकीय चळवळी – भाग १ 00:18:45
४२. गांधीजींच्या सुरुवातीच्या राजकीय चळवळी – भाग २ 00:17:49
४३. असहकार आंदोलन 00:19:29
४४ भारतातील क्रांतिकारी चळवळी भाग १ 00:21:51
४५. भारतातील क्रांतिकारी चळवळ – भाग २ 00:19:28
४६. भारतातील क्रांतिकारी चळवळ – भाग ३ 00:19:07
४७. सायमन कमिशन १९२७ 00:17:12
४८. सविनय कायदेभंग – भाग १ 00:12:50
४९. सविनय कायदेभंग – भाग २ 00:18:26
५०. गोलमेज परिषद 00:14:24
५१. जातीय निवडा व पुणे करार 00:10:15
५१. जातीय निवडा व पुणे करार 00:10:15
५२. भारत सरकारचा कायदा – १९३५ 00:17:10
५३. क्रिप्स योजना 00:12:29
५४. छोडो भारत चळवळ 00:11:54
५५. आझाद हिंद सेना 00:16:29
५६. स्वतंत्र लढ्याचे शेवटचे पर्व 00:11:30
समाजसुधारक
1. Syllabus & Strategy for MPSC Samaaj Sudharak | Akshata Adhagale 00:10:29
2. महात्मा फुले : भाग १ | Akshata Adhagale 00:21:14
3. महात्मा फुले : भाग २ | Akshata Adhagale 00:15:01
4. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भाग १ | Akshata Adhagale 00:21:02
5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भाग २ | Akshata Adhagale 00:17:44
6. राजर्षी शाहू : भाग १ | Akshata Adhagale 00:21:14
7. राजर्षी शाहू : भाग २ | Akshata Adhagale 00:14:28
8. महर्षी डॉ. धोंडो केशव कर्वे | Akshata Adhagale 00:26:24
9. गोपाळ गणेश आगरकर | Akshata Adhagale 00:19:05
10. लोकमान्य टिळक | Akshata Adhagale 00:17:51
11. महादेव गोविंद रानडे | Akshata Adhagale 00:23:48
12. महात्मा गांधी : भाग १ | Akshata Adhagale 00:20:11
13. महात्मा गांधी : भाग 2 | Akshata Adhagale 00:22:47
14. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे | Akshata Adhagale 00:22:01
15. स्वातंत्र्यवीर सावरकर | Akshata Adhagale 00:25:16
16. कर्मवीर भाऊराव पाटील | Akshata Adhagale 00:16:50
17. विनोबा भावे | Akshata Adhagale 00:17:00
18. लहुजी वस्ताद साळवे आणि प्रबोधनकार ठाकरे | Akshata Adhagale 00:16:04
19. क्रांतीसिंह नाना पाटील | Akshata Adhagale 00:12:17
20. अण्णाभाऊ साठे | Akshata Adhagale 00:11:16
21. पंडिता रमाबाई | Akshata Adhagale 00:18:26
Revision Sessions
1 Social Movement or Social Reforma in Maharashtra 1 01:49:15
2. Maharashtra Revolution Or Agri Movement | Girish Parekar 01:44:45
3. Maharashtra After Independence Some Social Reformers | Girish Parekar 01:48:15
4. British Expansions, Administrative Changes Upto 1857 | Girish Parekar 01:45:35
5. Social Movement, Development of Rail, Post etc. | Girish Parekar 01:54:37
6. Civil Services, Commissions, Independence Movement | Girish Parekar 01:51:37
Prelims Practice Tests
MPSCHistory151219 02:00:00
MPSCHistory221219 02:00:00
MPSCHistory070619 02:00:00
MPSCHistory181118 02:00:00
MPSCHistory251118 02:00:00
MPSCHistory290717 01:00:00
MPSCHistory310118 01:00:00
MPSCHistory2022017 01:00:00
Samajsudharak 2022
1. Samajsudharak | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 28 Sep. 2021 02:27:17
2. Samajsudharak | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 30 Sep. 2021 02:22:26
3. Samajsudharak | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 1 Oct. 2021 02:04:23
4. Samajsudharak | MPSC Warje | Mayur Gound | 03 Oct. 2021 02:00:13
5. Samajsudharak | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 05 Oct. 2021 02:21:00
6. Samajsudharak | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound Sir | 05 Oct. 2021 02:11:50
7. Samajsudharak | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 08 Oct. 2021 02:13:32
8. Samajsudharak | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 19 Oct. 2021 01:42:35
Ancient & Medieval History lecture 2022
1. Ancient & Medieval History | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 22 Nov. 2021 02:28:14
2. Ancient & Medieval History | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 25 Nov. 2021 02:25:44
3. Ancient & Medieval History | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 26 Nov. 2021 02:30:30
4. Ancient & Medieval History | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 29 Nov. 2021 02:07:59
5. Ancient & Medieval History | MPSC Warje 21-22 | Mayur Gound | 01 Dec. 2021 02:29:00
6. Ancient & Medieval History | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 03 Dec. 2021 02:17:00
7. Ancient & Medieval History | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 30 Dec. 2021 02:19:30
8. Ancient & Medieval History | MPSC Warje All 21-22 | Mayur Gound | 31 Dec. 2021 02:16:52
History 2022
1. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 26 Apr. 2022 02:10:10
2. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 27 April. 2022 02:17:26
3. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 28 Apr. 2022 02:13:17
4. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 29 April 2022 02:06:06
5. History – MPSC Live Interactive All – Prashantraj Jadhav | 1 May 2022 02:33:07
6. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 2 May 2022 02:30:30
7. History | MPSC Live Interactive All | Prahantraj Jadhav | 4 May 2022 02:24:13
8. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 05 May. 2022 02:16:54
9. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 6 May 2022 02:05:58
10. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 7 May 2022 02:16:48
11. History | MPSC Live Interactive All | Prashantraj Jadhav | 9 May 2022 02:36:53
12. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 12 May. 2022 02:40:18
13. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 14 May 2022 02:36:07
14. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 16 May 2022 02:08:39
15. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 17 May 2022 Unlimited
16. History | MPSC Live Interactive | Prashantraj Jadhav | 18 May 2022 02:29:07

Course Reviews

3.6

3.6
158 ratings
 • 5 stars43
 • 4 stars47
 • 3 stars46
 • 2 stars13
 • 1 stars9
 1. Value for money course.

  5

  Best Video Quality

Contact Us

  Enquire Now