Course Curriculum

Introduction
1. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान – Introduction to Syllabus 00:18:32
ऊर्जा
2. ऊर्जा -Introduction & Classification 00:12:27
3. ऊर्जा- कोळसा 00:18:20
4. ऊर्जा- पेट्रोलियम 00:21:40
5. ऊर्जा- नैसगरिक वायू 00:13:36
6. ऊर्जा- इतर इंधने 00:10:14
7. ऊर्जा- सौर ऊर्जा 00:20:07
8. ऊर्जा – पावन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा आणि भूऔष्णिक ऊर्जा 00:16:40
9. ऊर्जा – जैविक ऊर्जा 00:10:21
10. ऊर्जा – भारतातील संस्था 00:14:28
11 ऊर्जा- धोरण आणि संस्था 00:13:47
12 ऊर्जा- प्रश्नपत्रिका विश्लेषण 00:15:28
आपत्ती व्यवस्थापन
१३. आपत्ती व्यवस्थापन – Introduction 00:12:21
१४. आपत्ती व्यवस्थापन – भूकंप 00:15:27
१५ आपत्ती व्यवस्थापन पूर 00:11:19
१६ आपत्ती व्यवस्थापन सरकारी संस्था 00:11:57
१७ आपत्ती व्यवस्थापन प्रश्नपत्रिका विश्लेषण 00:10:52
१८. अंतराळ तंत्रज्ञान – Introduction 00:05:55
अवकाश तंत्रज्ञान
१९. Space Technology – भारताच्या अंतराळ संशोधनाचा इतिहास व संस्था 00:17:09
20 Space Technology Launch Vehical Technology 00:13:02
21 Space Technology PSLV & GSLV 00:13:12
22 Space Technology Orbit 00:08:15
23. Space Technology : IRS & INSAT 00:19:54
24 Space Technology Space Missions 00:16:04
25 Space Technology Prashnapatrika Vishleshan 00:11:37
26.अंतराळ तंत्रज्ञान : क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान 00:16:37
जैव तंत्रज्ञान
27. जैवतंत्रज्ञान : Introduction 00:11:26
29. जैवतंत्रज्ञान : कृषी क्षेत्रातील वापर 00:20:23
28. जैवतंत्रज्ञान : Regulatory Authority 00:14:12
30. जैवतंत्रज्ञान : प्रश्नपत्रिका विश्लेषण 00:17:59
३१. जैवतंत्रज्ञान : ह्यूमन हेल्थ भाग – १ 00:16:51
३२. जैवतंत्रज्ञान : ह्यूमन हेल्थ भाग – २ 00:10:26
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान
३३. संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान ओळख 00:08:49
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : हिस्टरी ऑफ कॉम्प्युटर 00:10:03
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : संगणकाचे भाग व त्यांचे काम 00:11:01
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : नेटवर्किंग 00:11:59
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : मीडिया लॅब एशिया 00:16:29
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : नॅशनल नॉलेज नेटवर्क 00:17:40
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : इंटरनेट प्रोटोकॉल, सायबर अटॅक 00:13:34
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 00:09:25
संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान : महत्वाच्या संज्ञा 00:14:22
भारताचे आण्विक धोरण
४२. भारतीय आण्विक धोरण : ओळख 00:06:48
४३. भारतीय आण्विक धोरण : भारतीय आण्विक कार्यक्रम 00:18:29
४५. भारत अमेरिका आण्विक करार 00:14:11
४४. अण्वस्त्र चाचण्या 00:13:46
४६. आण्विक टाकाऊ कचऱ्याची समस्या 00:11:25
Practice Test Paper
MPSCVidnyan&Tantradyan060919 02:00:00

Course Reviews

3.7

3.7
167 ratings
 • 5 stars48
 • 4 stars57
 • 3 stars36
 • 2 stars17
 • 1 stars9
 1. Value for money course.

  5

  Best Video Quality

Contact Us

  Enquire Now