• MPSC राज्यसेवा परीक्षा भूगोल आणि पर्यावरण विषयाचा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी परिपूर्ण कोर्स
• भूगोलाच्या विविध संकल्पनांचे सध्या सोप्या भाषेत उत्कृष्ट असे मार्गदर्शन
• जग, भारत आणि महाराष्ट्राच्या भूगोलाचे घटकनिहाय स्वतंत्रपणे नकाशाद्वारे विवेचन
• भूगोल विषयाच्या तज्ञ रोहिणी गुट्टे (ना. तहसीलदार) यांचे परीक्षाभिमुख सखोल मार्गदर्शन
• भूगोल विषयाबरोबरच पर्यावरणाच्या विविध संकल्पनांचे स्पष्टीकरण
• भूगोल आणि पर्यावरणाच्या अनुषंगाने चालू घडामोडींचा देखील समावेश
• घटकनिहाय तयार करण्यात आलेल्या अद्ययावत नोट्स उपलब्ध
• आयोगाकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचे वेळोवेळी योग्य विश्लेषण
• आयोगाच्या धर्तीवर भूगोल विषयाच्या टेस्ट उपलब्ध
• विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे तज्ञ फॅकल्टीकडून निरसन

Course Curriculum

मूलभूत संकल्पना
१. सूर्यमाला 00:20:11
मूलभूत संकल्पना:१ ( अक्षवृत्त ) 00:22:28
मूलभूत संकल्पना-2:(रेखावृत्त,GMT) 00:17:17
मूलभूत संकल्पना : ३ – आंतरराष्ट्रीय वार रेषा 00:20:45
हवामानशास्त्र वातावरणाची रचना 00:17:43
ओझोनहोल संकल्पना 00:15:02
वातावरणातील दाबपट्टे व वाऱ्यांचे प्रकार 00:17:11
वातावरणातील दाबपट्टे व वाऱ्यांचे प्रकार २ 00:14:20
मान्सूनची निर्मिती व मान्सूनवर परिणाम करणारे घटक भाग १ 00:17:42
मान्सूनची निर्मिती व मान्सूनवर परिणाम करणारे घटक भाग २ 00:17:39
परतीचा मान्सून 00:09:32
मान्सूनवर परिणाम करणारे घटक 00:21:24
आवर्त – प्रत्यावर्त (Cyclone-anticyclone) 00:21:31
पावसाचे प्रकार 00:13:34
पृथ्वीचे उष्मसंतुलन 00:18:35
पृथ्वीचे उष्मसंतुलन भाग २ 00:16:26
महासागरशास्त्र मूलभूत संकल्पना 00:20:01
१८ महासागरातील प्रवाहांवर परिणाम करणारे घटक भाग १ 00:18:16
१९. भरती ओहोटी भाग १ 00:19:23
२०. भरती ओहोटी भाग २ 00:12:08
२१. सागरी प्रवाह भाग १ 00:21:10
२२. सागरी प्रवाह -भाग २ 00:19:52
जागतिक हवामान विभाग : Intro 00:19:41
जागतिक हवामान विभाग : विषुववृत्तीय सदाहरित वने आणि उष्ण कटिबंधीय वाळवंट 00:14:23
जागतिक हवामान विभाग : उष्ण कटिबंधीय गवताळ आणि शीतकटिबंधीय गवताळ मान्सून 00:17:13
जागतिक हवामान विभाग : भूमध्य सागरी आणि चायना टाईप, ब्रिटिश, तैगा आणि टुंड्रा 00:18:45
भारतीय हवामान विभाग व वने : भाग १ 00:20:26
भारतीय हवामान विभाग व वने : भाग २ 00:17:57
१४. पृथ्वीचे अंतरंग : शिलावरण | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:21:10
१५. पृथ्वीचे अंतरंग : प्रावरण | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:18:53
१६. पृथ्वीचे अंतरंग : गाभा | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:17:16
१७. भूकंप लहरींचा अभ्यास | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:17:55
१८. भूरूप विकास | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:16:48
महाराष्ट्राचा भूगोल
१. महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल : ओळख आणि अभ्यासक्रम | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:07:13
२. महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती : भाग १ | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:16:19
३. महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती : भाग २ | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:13:18
४. महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्ती : भाग ३ | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:09:08
५. महाराष्ट्रातील ऊर्जासाधनसंपत्ती : भाग १ | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:10:22
६. महाराष्ट्रातील ऊर्जासाधनसंपत्ती : भाग २ | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:16:39
७. महाराष्ट्रातील वने : राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्प | मयूर पाटील 00:17:10
८. महाराष्ट्रातील पर्यटन : धार्मिक पर्यटन | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:15:02
९. महाराष्ट्रातील पर्यटन : वैद्यकीय आणि निसर्ग पर्यटन | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:24:34
१०. मानवी व सामाजिक भूगोल : लोकसंख्येचे स्थलांतर | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:14:00
११. ग्रामीण वसाहती : विखुरलेल्या व केंद्रित | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:21:32
१२. ग्रामीण वसाहती : संमिश्र व विखंडित | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:11:10
१३. ग्रामीण व नागरी वसाहतींच्या समस्या व उपाययोजना | चाणक्य मंडल परिवार । मयूर पाटील 00:16:34
पर्यावरण
Enviorment and Biodivercity : Part 1 00:00:00
Enviorment And Biodivercity : Part 2 00:00:00
Prelims Practice Tests
MPSCGeography241119 02:00:00
MPSCGeography011219 02:00:00
MPSCGeography021218 02:00:00
MPSCGeography091218 02:00:00
MPSCGeography211218 02:00:00
MPSCGeography250818 02:00:00
MPSCGeography22112017 01:00:00
MPSCGeography16122016 01:00:00
MPSCE&G10102016 01:00:00
MPSCE&G17012016 01:00:00
Lectures By Rohini Gutte Madam
Climatology 01:42:33
101. Pressure Belts, Wind Formation and Types | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 01:52:15
104. Geomorphology | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 01:59:06
106. Types of Mountain | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 01:44:34
107. Volcano and Rock structure | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 02:00:06
103. Cyclones | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 01:09:13
117. Landforms And Types Of Deserts | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 01:44:58
119. Oceanography And Indian Geography | CMP | Rohini Gutte (Nayab Tahasildar) 01:44:30
Geography Lectures new NOV 2021
1 Geography | MPSC Warje 21 22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 14 Oct. 2021 02:16:58
2. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 18 Oct. 2021 02:10:29
3. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 21 Oct. 2021 02:09:13
4. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 26 Oct. 2021 02:09:25
5. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 28 Oct. 2021 02:30:37
6. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 12 Nov. 2021 02:13:18
7. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 15 Nov. 2021 01:58:11
8. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 16 Nov. 2021 02:04:29
9. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar ) | 06 Dec. 2021 02:01:15
10. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 07 Dec. 2021 02:10:05
11. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 08 Dec. 2021 01:53:58
12. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 09 Dec. 2021 02:06:12
13. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 14 Dec. 2021 02:11:04
14. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 16 Dec. 2021 02:09:13
15. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 17 Dec. 2021 02:15:51
16. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 07 Jan. 2022 01:52:43
17. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 11 Jan. 2022 02:04:04
18. Indian Geography | MPSC All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 14 Jan. 2022 02:04:33
19. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 15 Jan. 2022 01:48:54
Geography 2022 latest videos
1 Geography | MPSC Warje 21 22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 14 Oct. 2021 02:16:58
2. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 18 Oct. 2021 02:10:29
3. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 21 Oct. 2021 02:09:13
4. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 26 Oct. 2021 02:09:25
5. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 28 Oct. 2021 02:30:37
6. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 12 Nov. 2021 02:13:18
7. Geography | MPSC Warje 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 15 Nov. 2021 01:58:11
8. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 16 Nov. 2021 02:04:29
9. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar ) | 06 Dec. 2021 02:01:15
10. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 07 Dec. 2021 02:10:05
11. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 08 Dec. 2021 01:53:58
12. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 09 Dec. 2021 02:06:12
13. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 14 Dec. 2021 02:11:04
14. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 16 Dec. 2021 02:09:13
15. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 17 Dec. 2021 02:15:51
16. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 07 Jan. 2022 01:52:43
17. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 11 Jan. 2022 02:04:04
18. Indian Geography | MPSC All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 14 Jan. 2022 02:04:33
19. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Selected as Nayab Tahasildar) | 15 Jan. 2022 01:48:54
20. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 11 Jan. 2022 02:01:41
21 Indian Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) | 14 Jan 2022 02:01:43
22. Geography | MPSC Warje All 21-22 | Rohini Gutte (Sel as Nayab Tahasildar) |15 Jan. 2022 01:47:47
23. Geography | MPSC 21-22 & 22-23 | Rohini Gutte (Selected Nayb Tahsildar) | 19 Apr. 2022 02:26:17
24. Geography | MPSC Live Interactive 21-22 | Rohini Gutte (Selected Nayb Tahsildar) | 26 May. 2022 02:05:21
25. Geography | MPSC Live Interactive 21-22 | Rohini Gutte (Selected Nayb Tahsildar) | 27 May 2022 02:18:34
Geography test discussion | MPSC PRE T.S. | Niranjan Patil Sir | 29 May. 2022 01:56:45
26. Geography | MPSC Live Interactive 21-22 | Rohini Gutte (Selected Nayb Tahsildar) | 31 May. 2022 01:01:51
27. Geography | MPSC Live Interactive 21-22 | Rohini Gutte (Selected Nayb Tahsildar) | 1 June. 2022 02:01:29
28. Geography | MPSC Live All 21-22 | Rohini Gutte (Selected Nayb Tahsildar) | 13 June. 2022 01:11:32
29. Geography | MPSC Live Interactive 21-22 | Rohini Gutte | 17 June 2022 01:43:11
Environment
1. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 12 Mar. 2022 02:11:41
2. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 13 Mar. 2022 01:53:23
3. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 02:05:44
4. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | Mar 15, 2022 01:52:23
5. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | Mar 17, 2022 01:56:44
6. Environment – MPSC Live Interactive All – Mayur Patil 18 March 2022 02:02:57
7. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | Mar 19, 2022 02:03:43
8. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 20 Mar. 2022 01:55:34
9. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 22 March 2022 02:02:23
10. Environment | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 23 Mar. 2022 01:56:52
Agronomy 2022
1. Agronomy | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 24 March 2022 01:59:19
2. Agronomy | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 25 March 2022 02:04:58
3. Agronomy | MPSC Live Interactive All | Mayur Patil | 26 March 2022 01:59:21
Agronomy | MPSC Live Interactive | Mayur Patil | 29 May 2022 02:03:46

Course Reviews

4.1

4.1
162 ratings
 • 5 stars76
 • 4 stars49
 • 3 stars19
 • 2 stars15
 • 1 stars3
 1. Best course Ever

  2

  All faculty member are the best

Contact Us

  Enquire Now