• MPSC राज्यसेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षा अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था विषयाचे सखोल आणि परिपूर्ण मार्गदर्शन
• क्लिष्ट आणि रुक्ष अशा भासणार्‍या अर्थशास्त्रीय संकल्पनांची सोप्या आणि दैनंदिन आयुष्यातील उदाहरणे देऊन विषय समजवून सांगणे.
• धर्माधिकारी सरांचे भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांबद्दलचे सखोल मार्गदर्शन
• आर्थिक पाहणी अहवाल आणि बजेटचे धर्माधिकारी सरांकडून खास विश्लेषण
• अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या अचूक facts आणि परीक्षाभिमुख माहितीचे संकलन असलेल्या भरपूर नोट्स
• परीक्षाभिमुख आणि सखोल माहितीपर स्‍पष्‍टीकरणासहित टेस्ट
• अभ्यासक्रमानुसार वेळोवेळी अद्ययावत केलेल्या उत्कृष्ट नोट्स.

Course Curriculum

MPSC Economy
1 Arth Vyavshtechi Olakha 00:13:47
2 Arth Vyavashteche Prakar & Mulbhut Sankalpana 00:19:49
Arthik Vrudhi & Arthik Vikas Sanklpana & Farak 00:05:29
Arthik Vikasache Nirdeshank & Rashtriya Utpannachi Mojadad 00:19:20
Rashtriya Utpanna Mojnyachya Paddhati & Navin Sankalpana Prathamesh Gholap 00:14:03
Bharatiya Arthvyavastha & HDI 00:20:34
Samajik Samaveshan Nirdeshank 00:09:31
Daridrya 00:22:12
Berojgari 00:18:32
Payabhut Suvidha Raste 00:20:10
पायाभूत सुविधा : रेल्वे, जल, हवाई 00:21:02
पायाभूत सुविधा : ऊर्जा (भाग : १) 00:11:06
पायाभूत सुविधा : ऊर्जा (भाग : २) 00:16:19
१४ पैसे किंवा चलन तोंडओळख 00:13:19
१५ कागदी चलन व त्याचे प्रकार 00:08:01
भारतीय चलन निर्मिती आणि निश्चलनीकरण 00:13:48
चलनवाढ 00:09:17
पतनिर्मिती 00:08:45
१९ पैशाच्या साठ्याचे प्रकार 00:15:25
चलन वाढीचे प्रकार 00:12:43
चलन वाढीचे निर्देशांक 00:16:43
चलन वाढीची कारणे 00:18:16
चलन वाढीचे परिणाम आणि नियंत्रित करण्याचे उपाय 00:19:00
आरबीआय निर्मिती आणि रचना 00:09:13
मौद्रिक धोरण CRR, SLR 00:16:46
मौद्रिक धोरण Bank Rate, MSF, OMO 00:11:21
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट 00:08:41
MSS & MCLR 00:08:13
आरबीआयची कार्ये 00:18:10
अग्रणी बँक योजना आणि अग्रक्रम क्षेत्र वित्त पुरवठा : भाग १ 00:08:56
अग्रणी बँक योजना आणि अग्रक्रम क्षेत्र वित्त पुरवठा : भाग २ 00:12:21
अकार्यकारी संपत्ती (Non Performing Assets) 00:15:22
भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 00:10:53
बेसल निकष 00:12:21
भारतीय बँकिंग व्यवस्था तोंडओळख 00:12:17
भारतीय बँकिंग व्यवस्था कर्जांचे प्रकार 00:09:27
भारतीय बँकिंग व्यवस्था नाणे बाजार आणि भांडवली बाजार 00:08:27
एसबीआय व सहयोगी बँका 00:06:37
राष्ट्रीयीकरण आणि आरबीआय 00:10:20
जुन्या व नवीन खासगी बँका 00:08:17
स्थानिक क्षेत्रीय बँक आणि परकीय बँक 00:05:12
भारतीय भांडवली बाजार आणि त्यातील संस्था 00:12:37
एलआयसी, जीआयसी, आयआरडीए आणि पीएफआरडीए 00:10:28
नाबार्ड, एक्झिम बँक, एनएचबी आणि पतदर्जा मानांकन देणाऱ्या संस्था 00:13:58
४६ शेअर मार्केट आणि सेबी 00:10:14
सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरणविषयक सिद्धांत 00:16:53
सार्वजनिक वित्त संकल्पना व उद्दिष्टे 00:10:12
सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरणांचे प्रकार व कार्ये 00:10:09
सार्वजनिक वित्त अर्थसंकल्प ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व वैशिष्ट्ये 00:07:46
सार्वजनिक वित्त अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण 00:16:57
सार्वजनिक वित्त तुटीच्या संकल्पना 00:14:38
सार्वजनिक वित्त तुटीचा अर्थपरिणाम 00:11:43
सार्वजनिक वित्त केंद्राचे निधी 00:07:10
सार्वजनिक वित्त: धन विधेयक आणि अर्थसंकल्पीय कार्यपद्धती 00:12:32
सार्वजनिक वित्त : लेखा व लेखापरीक्षण सांसदीय समित्या 00:05:32
सार्वजनिक वित्त : अर्थसंकल्पाचे प्रकार 00:06:39
भारतीय कर रचना 00:18:00
भारतीय कर रचना आदर्श करपद्धती 00:16:56
भारतीय कर रचना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 00:09:50
भारतीय कर रचना अधिभार आणि उपकर 00:08:23
भारतीय कर रचना प्रत्यक्ष वैयक्तिक आयकर 00:14:15
भारतीय कर रचना : प्रत्यक्ष निगम कर 00:12:53
भारतीय कर रचना: संपत्ती, मालमत्ता, देणगी व व्यवसाय कर 00:07:43
अप्रत्यक्ष कर : सीमा शुल्क व केंद्रिय अबकारी कर 00:17:23
केंद्रिय व राज्य विक्री कर 00:07:58
सेवा कर 00:07:23
राज्यांना दिली जाणारी अनुदाने, कर्जे आणि मदत योजना 00:06:13
रघुराम राजन समिती सुत्र व गाडगीळ समिती सुत्र 00:15:24
७२ नीती आयोगाने सुचवलेल्या सुधारणा व योजनांचे वर्गीकरण 00:13:02
जीएसटीची पार्श्वभूमी 00:10:41
जीएसटी आरएनआर व सुब्रमण्यम समिती शिफारस 00:06:34
जीएसटी दर व परिणाम 00:17:41
७६ उद्योग ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 00:12:36
७७ औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक 00:15:07
७८ १९९१ पर्यंतची औद्योगिक धोरणे 00:12:07
७९ १९९१ नवीन औद्योगिक धोरण 00:13:05
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ 00:06:23
परकीय व्यापार व व्यवहारतोल, व्यापारतोल 00:17:50
परकीय चलनसाठा व आयात निर्यात संरचना 00:19:37
वस्तू व्यापाराची दिशा 00:13:19
भांडवली व्यापार व परकीय थेट गुंतवणूक 00:11:42
GAAR आणि भारताचे परकीय व्यापार धोरण 00:20:04
४ थे व ५ वे पंचवार्षिक परकीय व्यापारी धोरण 00:17:22
EPZ, SEZ आणि AEZ 00:12:49
विनिमय दर आणि अवमूल्यन भाग १ 00:18:25
विनिमय दर आणि अवमूल्यन भाग २ 00:09:25
FERA आणि FEMA 00:10:13
रुपयाची परिवर्तनियता 00:09:37
मौद्रिक धोरण समिती व बँक बोर्ड ब्युरो 00:07:38
पंचवार्षिक योजना पार्श्वभूमी 00:16:15
पंचवार्षिक योजना पहिली आणि दुसरी 00:16:15
पंचवार्षिक योजना तिसरी 00:14:29
पंचवार्षिक योजना चौथी 00:19:33
पंचवार्षिक योजना : सरकती योजना १९७८- ८० 00:12:05
पंचवार्षिक योजना : ६ वी व ७ वी 00:15:18
पंचवार्षिक योजना : ८ वी 00:20:14
पंचवार्षिक योजना : ९ वी व १० वी 00:19:28
पंचवार्षिक योजना : ११ वी 00:24:07
पंचवार्षिक योजना : १२ वी 00:21:00
102. सहकार मूलभूत संकल्पना 00:12:00
१०३. सहकाराची तत्वे आणि समित्या : भाग – १ 00:15:26
१०४. सहकाराची तत्वे आणि समित्या : भाग – २ 00:09:21
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ 00:07:31
LPG Basic Concepts 00:09:18
LPG उदारीकरण : कारसुधारण समित्या 00:14:43
LPG उदारीकरण : कर पातळीतील बदल 00:10:01
LPG उदारीकरण : खर्च, कर्जसुधारणा आणि FRBM Act 00:13:03
LPG : उदारीकरण : मौद्रिक सुधारणा 00:10:17
LPG उदारीकरण : नियोजन सुधारणा 00:09:03
LPG उदारीकरण : औद्योगिक सुधारणा 00:09:26
LPG उदारीकरण : वित्तीय आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा 00:15:05
LPG उदारीकरण : इंद्रधनुष्य योजना 00:09:57
खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणूक 00:12:47
जागतिकीकरण आणि MNC’S 00:12:12
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था IMF & World Bank 00:18:20
इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था 00:08:19
GATT 00:07:50
WTO 00:13:41
WTO, LPG आणि भारत 00:12:35
Economy Revision Sessions
MPSC Crash Course 2019-20 | Modue -Economy | Session# 1| Mayur Patil 01:31:40
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy | Session#2| Mayur Patil 01:50:09
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy#3 -Mayur Patil 01:44:42
MPSC Crash Course | Module :Economy -Session#4 |Mayur Patil 01:39:07
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy#5 -Mayur Patil 01:34:04
MPSC Crash Course 2019-20 | Module- Economy- Session#6 -Mayur Patil 01:38:43
MPSC Crash Course 2019-20| Module -Economy Session#07 | Mayur Patil 01:46:07
MPSC 2019-2020 Crash Course | Module – Economy Session#8 | Mayur Patil 01:29:12
MPSC Crash Course 2019-2020 | Module -Economy- Session#9 | Mayur Patil 01:46:43
MPSC Crash Course 2019-2020 | Module- Economy: Session 10 | Mayur Patil 01:44:53
Prelims Practice Tests
MPSCEconomy101119 02:00:00
MPSCEconomy171119 02:00:00
MPSCEconomy211018 02:00:00
MPSCEconomy281018 02:00:00
MPSCEconomy101018 02:00:00
MPSCEconomy200118 01:00:00
MPSCEconomy12102016 01:00:00
MPSCEconomy201516 01:00:00
Economy New Sessions 21-22
1. Economy | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 20 July 2021 02:07:47
2. Economy | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 22 July 2021 01:39:33
3. Economy 3 | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 27 July 2021 02:04:47
4. Economy | MPSC 21-22 | Mayur Patil | 29 July 2021 01:59:06
5. Economy | MPSC Warje July 21-22 | Mayur Patil | 03 Aug. 2021 02:09:07
6. Economy | MPSC Warje July 21-22 | Mayur Patil | 05 Aug. 2021 02:11:13
8. Economy | MPSC July 21-22 | Mayur Patil | 14 Aug. 2021 01:48:47
9. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 15 Aug. 2021 02:05:29
10. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 20 Aug. 2021 02:05:22
11. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 21 Aug. 2021 01:58:36
12. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 22 Aug. 2021 02:11:41
13. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 27 Aug. 2021 02:06:08
14. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 29 Aug.2021 02:05:16
15 . Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 29 Aug. 2021 01:42:53
16. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 05 Sep. 2021 02:04:02
17. Economy (13) | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 6 Sep. 2021 02:12:02
18. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 07 Sep 2021 02:10:05
19. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 11 Sep. 2021 02:05:51
20. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 12 Sep. 2021 02:18:02
21. Economy – MPSC Warje 21-22 – Mayur Patil 02:09:30
22. Economy – MPSC Warje 21-22 – Mayur Patil 02:05:59
23. Economy | MPSC Warje 21-22 | Mayur Patil | 16 Sep. 2021 02:03:34
24. Economy | MPSC Warje July 21-22 | Mayur Patil | 11 Oct. 2021 02:04:26

Course Reviews

3.8

3.8
162 ratings
 • 5 stars43
 • 4 stars63
 • 3 stars34
 • 2 stars18
 • 1 stars4
 1. Value for money course.

  5

  Good for all Students

Contact Us

  Enquire Now