Course Curriculum

1. कृषि परिस्थितिकी
1. Introduction to Syllabus GS1 Agriculture FREE 00:00:00
2. कृषी आणि कृषी परिस्थितीकी FREE 00:00:00
3. कृषी कामे आणि मशागतीचे प्रकार 00:00:00
4. फळबागांचे व्यवस्थापन 00:00:00
5. फळ व भाजी प्रक्रिया आणि Mega Food Park 00:00:00
6. महत्वाच्या कृषी संस्था आणि संघटना, शेतीचे प्रकार 00:00:00
7. Crop Rotation 00:00:00
8. मिश्र शेती आणि विविध पोषक द्रव्ये 00:00:00
9 पोषकद्रव्यांची कमतरता आणि उपलब्धता 00:00:00
10. पोषकद्रव्याच्या कमतरतेमुळे होणारे रोग 00:00:00
11. खते 00:00:00
12. संजीवके आणि बियाणांचे प्रकार 00:00:00
2: मृदा
13. मृदा व मृदा प्रकार 00:00:00
14. मृदेचा छेद 00:00:00
15. खडकांचे प्रकार आणि अपक्षय प्रकार 00:00:00
16. मृदा अपक्षयाचे प्रकार व टप्पे 00:00:00
3.जल व्यवस्थापन
17. जलव्यवस्थापन आणि पारंपरिक सिंचन पद्धती 00:00:00
18. ठिबक सिंचन 00:00:00
4. हवामान
19. हवामान व वाऱ्यांचे प्रकार 00:00:00
20. पावसाचे प्रकार, मान्सून व त्यावर परिणामकारक घटक 00:00:00
21. नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बनडाऑकसाईड, फॉस्फरस चक्र 00:00:00
22. GM Crops , आपत्ती आणि प्रदूषके 00:00:00
Krushi Prelims Tests
MPSCKrushi15122017 01:00:00
MPSCKrushi25102015 01:00:00

Course Reviews

5

5
1 ratings
 • 5 stars1
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Value for money course.

  5

  Best Video Quality

Contact Us

  Enquire Now