Course Curriculum

Basic Guidacne by Avinash Dharmadhikari Sir
5. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 7 July 2020 FREE 01:35:09
17. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dhramadhikari (IAS 1986) | 21 July 2020 FREE 01:28:06
22. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dhamadhikari (IAS 1986) | 28 July 2020 01:29:40
55. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 8 Sept. 2020 01:39:07
59. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 15 Sept. 2020 01:29:44
62. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 22 Sept. 2020 01:30:27
69. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) 29 Sept. 2020 01:27:38
78. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) 06 Oct. 2020 01:30:03
92. Basic Guidance | CMP Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) 20 Oct. 2020 01:26:20
117. Basic Guidance | CMP UPSC Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 24 Nov. 2020 01:28:00
122. Basic Guidance | CMP UPSC Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 1 Dec. 2020 01:34:21
132. Basic Gudiance | CMP UPSC Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 08 Dec. 2020 01:29:26
147. Combine – Basic Gudiance – Dharmadhikari Sir – 25 Dec. 2020 01:25:16
152. Basic Guidance | CMP UPSC Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 29 Dec. 2020 01:26:06
162. Basic Guidance | CMP UPSC Live | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 5 Jan. 2021 01:19:40
१. प्रचलित घडामोडींचे स्थान आणि महत्व FREE 01:41:52
२. काश्मीर प्रश्न : कलम ३७० आणि ३५ अ | अविनाश धर्माधिकारी (IAS १९८६) 01:09:09
९. राष्ट्रीय पातळीचे प्रचलित मुद्दे | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:07:49
१०. महाराष्ट्र प्रचलित मुद्दे (वर्तमान काळ) | अविनाश धर्माधिकारी सर (IAS 1986) 01:27:04
१२. प्रचलित घडामोडी : महात्मा गांधीजी – चरित्र, विचार आणि वर्तमानकाळातील महत्त्व 01:38:50
१३. गांधी युग : १९२० ते १९४८ | अविनाश धर्माधिकारी सर (IAS 1986) 01:07:06
१४. गांधी युग : १९२० ते १९४८ : भाग २ 01:08:45
१५. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | अविनाश धर्माधिकारी सर (IAS 1986) 01:47:48
१६. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:31:40
१७. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | चाणक्य मंडल परिवार | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:49:13
१८. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | चाणक्य मंडल परिवार | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:38:00
१९. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | चाणक्य मंडल परिवार | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:39:42
२०. Prelims Strategy & प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:16:18
२२. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | CMP | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:43:17
२३. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | चाणक्य मंडल परिवार | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:16:36
२४. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | CMP | Manoj Raut (Dy. CEO) 01:22:14
२५. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | CMP | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:44:01
२६. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | CMP | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:41:47
२७. प्रचलित घडामोडींचा अभ्यास | CMP | अविनाश धर्माधिकारी (IAS 1986) 01:45:15
199. Interactive Session – Budget – 2021 | CMP UPSC | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 9 Feb. 2021 01:32:56
2. Interactive session | CMP UPSC Feb. 2021-22 | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 23 Feb. 2021 01:31:01
8. Interactive session | CMP UPSC Interactive | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 2 Mar. 2021 01:29:31
15. Interactive session | CMP UPSC Interactive | Avinash Dharmadhikari (Ex IAS) | 09 Mar 2021 01:26:26
21. Interactive Session | UPSC Interactive | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 16 Mar. 2021 01:31:11
Interactive Session | UPSC Interactive | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 30 Mar. 2021 01:24:06
Interactive Session | CMP MPSC | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 06 Apr. 2021 01:26:51
Interactive Session | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 13 Apr. 2021 00:11:06
Basic Guidance | UPSC All Batch | Avinash Dharmadhikari ( Ex IAS ) | 4 May. 2021 01:22:00
Basic Guidance | UPSC All Batch | Avinash Dharmadhikari (Ex IAS) | 11 May 2021 01:27:00
Basic Guidance | UPSC All | Avinash Dharmadhikari (Ex IAS) | 25 May 2021 01:29:00
Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 27 May 2021 01:21:00
. Basic Guidance | UPSC All Batch | Avinash Dharmadhikari ( Ex IAS ) | 4 May. 2021 01:22:27
. Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 27 May 2021 01:21:14
. Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 8 June 2021 01:34:02
Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 22 June 2021 01:33:48
Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 29 June 2021 01:35:27
Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986) | 6 July 2021 01:35:27
Basic Guidance | CMP UPSC All | Avinash Dharmadhikari (IAS 1986 | 13 July 2021 01:30:57

Course Reviews

4.3

4.3
215 ratings
 • 5 stars106
 • 4 stars88
 • 3 stars12
 • 2 stars6
 • 1 stars3
 1. Value for money course.

  5

  All faculty member are the best

Contact Us

  Enquire Now