स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना

स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना

  • उन्हाळ्यातील ३ ते ४ महिने आणि अन्य कारणामुळे काही विशिष्ट कालावधीत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवणाऱ्या राज्यातील गावे किंवा वाड्या वस्त्या यांच्यासाठी पाण्याची साठवणूक करून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या कालावधीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे.

Contact Us

    Enquire Now