सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यसरकारची मंजुरी

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यसरकारची मंजुरी

  • कोरोनासह ऊस गाळप हंगाम यासारख्या अनेक कारणांनी रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यसरकारने आदेश जारी केले.
  • डिसेंबर २०२० अखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या ४४,६०० सहकारी संस्थांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील निवडणुकीस पात्र सहकारी संस्था:

वर्ग घटक संख्या
वर्ग ‘अ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था ११६
वर्ग ‘ब’ सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी १३,०८५
वर्ग ‘क’ छोट्या क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ १३,०७४
वर्ग ‘ड’ ग्राहक संस्था, कामगार संस्था २९०००
एकूण ४७२७६

इतर माहिती

  • महाराष्ट्र शासनाने राज्यघटनेच्या ९७व्या घटनादुरुस्ती अधिनियामान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० मध्ये दुरुस्त्या केल्या.
  • यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राज्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्राधिकरण
  • या प्राधिकरणामार्फत कलम ७३ नुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्या.
  • राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापना – जून २०१४

Contact Us

    Enquire Now