‘संवेदना’ प्रकल्प

‘संवेदना’ प्रकल्प

  • एम्पॉवर या मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेमार्फत ग्रामीण मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात जाणीवजागृती, प्रशिक्षण आणि उपचारासाठीच्या प्रायोगिक तत्त्वावर ‘संवेदना’ हा प्रकल्प जालना या जिल्ह्यात राबविण्यात आला.

Contact Us

    Enquire Now