शिवभोजन थाळी : राज्य शासनातर्फे

शिवभोजन थाळी : राज्य शासनातर्फे

  • २६ जानेवारी २०२० पासून १० रुपयांना शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात आली.
  • मार्च २०२० पासून ती केवळ ५ रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • लाभार्थी – राज्यातील कष्टकरी, शेतकरी, कामगार व गोरगरीब

Contact Us

    Enquire Now