शाळा अर्धवट सोडलेल्यांसाठी अभ्यासक्रम

शाळा अर्धवट सोडलेल्यांसाठी अभ्यासक्रम

  • अर्धवट शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाच्या अभ्यासक्रमाची माहिती नवीन संकेतस्थळावर मिळणार WWW.msbsed. या संकेतस्थळावर
  • कमी कालावधीत ३०१ व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवण्यात येतील.

Contact Us

    Enquire Now