विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या 10% दप्तराचे ओझे

विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या 10% दप्तराचे ओझे

 • पुढील शैक्षणिक वर्षातही विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी केंद्राने धोरण आखले आहे.

धोरण मसुदा – 

 • पहिली ते दुसरीसाठी एक वही
 • तिसरी ते पाचवीसाठी वर्गपाठ आणि गृहपाठाच्या अशा दोन वह्या
 • सहावीपासून पुढील वर्गातील विद्यार्थ्यांना सुट्टे कागद आणण्याची मुभा
 • कागद संकलित करून ते टाचून (फायलिंग) कसे ठेवावे हे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात यावे.
 • शाळांनी मध्यान्ह भोजन आणि स्वच्‍छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
 • अधिक वह्या, पुस्तके आणावी लागणार नाहीत असे वेळापत्रक.
 • प्रत्येक पाठ्यपुस्तकावर त्याचे वजनही छापावे व त्यानुसार वेळापत्रक निश्चित करावे.
 • शिक्षकांनी वारंवार विद्यार्थ्यांचे दप्तर तपासावे.

दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्यानंतर केंद्रशासनाने धोरण तयार करण्यासाठी 2018 मध्ये तज्ज्ञांची समिती नेमली होती.

धोरणातील इतर मुद्दे – 

 • चाके असलेली दप्तर नको
 • गृहपाठही कमी
इयत्ता गृहपाठ (तास/आठवडा)
पूर्व प्राथमिक ते तिसरी
तिसरी ते पाचवी 2
सहावी ते आठवी 5-6
नववी ते बारावी 10-12

कोणत्या इयत्तेसाठी किती वजनाचे दप्तर – 

इयत्ता विद्यार्थ्याचे वजन दप्तराचे वजन (किग्रॅ)
पूर्वप्राथमिक 10 – 16 दप्तर
पहिली, दुसरी 16 – 22 1.6 ते 2.2
तिसरी ते पाचवी 17 – 25 1.7 ते 2.5
सहावी, सातवी 20 – 30 2 ते 3
आठवी 25 – 40 2 ते 5.4
नववी, दहावी 25 – 45 2.5 ते 4.5
अकरावी, बारावी 35 – 50 3 ते 5.5
 • महाराष्ट्र राज्याने यापूर्वीच 2014 दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंबंधीचे धोरण अंमलात आणले आहे.
 • गरज – 10-15 वर्षात, 10 – 12 वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये पाठदुखी व मणक्यावर ताण पडून उंची खुंटण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

Contact Us

  Enquire Now