वन्यप्राण्यांसाठी समृद्धीवर २९५ उन्नत, भुयारी मार्ग

वन्यप्राण्यांसाठी समृद्धीवर २९५ उन्नत, भुयारी मार्ग

  • मुंबई-नागपूर हा अतिवेगवान समृद्धी महामार्ग वन्यप्राण्यांना नैसर्गिकपणे व निर्धोकपणे ओलांडता यावा यासाठी वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या या महामार्गावर २९५ ठिकाणी उन्नत, भुयारी मार्ग व इतर व्यवस्था करण्यात येत आहे.
  • रस्ते, महामार्ग ओलांडताना वाहनांच्या धडकेने अनेकदा वन्यप्राणी जखमी होतात, दगावतात. हे प्राणी रस्त्यावर येऊ नयेत म्हणून फार तर रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी कुंपण घातले जाते. परंतु यामुळे त्यांचा नैसर्गिक वावर रोखला जातो.
  • सुमारे ७०० कि.मी.चा हा महामार्ग असून केवळ सहा तासांत मुंबईहून नागपूरला पोहोचता येणार आहे. १४ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जातो. त्यापैकी ११८ कि.मी.चा पट्टा हा वनक्षेत्रातून जातो.
  • या परिसरात भारतीय वन्यजीव महामंडळानुसार नीलगाय, चिंकारा, भारतीय ससा, साळिंदर, जंगली डुक्कर, काळवीट यांसारखे शाकाहारी तर जंगली मांजर, बिबट्या, कोल्हा, लांडगा, तरस, अस्वल यांसारखे मांसाहारी प्राणी आढळतात.
  • प्राण्यांना महामार्ग सहज ओलांडता यावा यासाठी वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या महामार्गावर पाच मोठे पूल, १९ लहान पूल, १९ भुयारी मार्ग, सात उन्नत मार्ग यासह लहानमोठ्या अशा २९५ संरचना करण्यात येणार आहेत.

Contact Us

    Enquire Now