राष्ट्रीय हातमाग दिन

राष्ट्रीय हातमाग दिन

  • दरवर्षी ७ ऑगस्ट रोजी पाळला जातो.
  • यावर्षी सातवी आवृत्ती आहे.
  • २०१५ मध्ये ७ ऑगस्ट हा दिन म्हणून घोषित करण्यात आला.
  • १९०५ मध्ये कोलकाता येथे ७ ऑगस्ट रोजी स्वदेशी चळवळ सुरू झाली होती म्हणून या दिवसाची निवड करण्यात आली.

Contact Us

    Enquire Now