मॉडेल आयटीआय

मॉडेल आयटीआय

  • नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
  • ८.९९ कोटी रुपये इतकी या प्रकल्पाची किंमत आहे. यात केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा ७० :३० असा आहे.
  • जागतिक बँक साहायित ‘स्ट्रिव्ह’ प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे.

Contact Us

    Enquire Now