पाट्या ‘मराठीच’

पाट्या ‘मराठीच’

का महत्त्वाचे?

  • राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेतच नामफलक लावणे बंधनकारक आहे.
  • मराठी भाषेचे वैभव राखण्यासाठी व भाषेची जपणूक व्हावी या हेतूने १४ ते २८ जानेवारी २०२२ हा पंधरवडा ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ म्हणून साजरा करण्यात येत आहे.

नेमके केले गेलेले बदल :

  • मराठी नामफलक प्रथम लिहिणे बंधनकारक
  • मराठी सोबतच मालक आस्थापनेचा नामफलक इतर भाषांतही लिहू शकतात.
  • मराठी नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषातील अक्षरांपेक्षा लहान असू नये.
  • मराठी पाट्यांची सक्ती ही दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होत नसल्याने पळवाट काढली जात होती. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना व (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
  • तसेच कोणत्याही प्रकारचे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा दुकानास, बार अथवा रेस्टॉरंट्‌स्‌ना महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत.

Contact Us

    Enquire Now