दिल्लीमध्ये जगातील दुसरा धुरके मनोरा

दिल्लीमध्ये जगातील दुसरा धुरके मनोरा – 

  • दिल्ली मंत्रिमंडळाने कॅनॉट याठिकाणी दिल्लीतील प्रथम व जगातील दुसऱ्या धुरके मनोऱ्याच्या बांधणीसाठी परवानगी दिली आहे.
  • जगातील प्रथम धुरके मनोरा चीनमध्ये बांधण्यात आला.
  • मनोऱ्याचे बांधकाम १० महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी  20 कोटी मंजूर करण्यात आले.
  • दिल्लीमध्ये 2 ठिकाणी मनोरे बसवण्यात येतील. त्यातील एक आनंद विहार येथील केंद्र सरकार व एक कॅनॉट ठिकाणी दिल्ली सरकार बसवेल.
  • दिल्लीतील मनोरा वरून प्रदूषित हवा शोषून खालून शुद्ध हवा सोडेल.
  • चीन मधील मनोरा खालून अशुद्ध हवा खेचून घेतो व वरून शुद्ध हवा सोडतो

Contact Us

    Enquire Now