डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

  • या योजनेद्वारे पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज

Contact Us

    Enquire Now