जागतिक स्तनपान सप्ताह

जागतिक स्तनपान सप्ताह

  • दरवर्षी १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट हा आठवडा ‘जागतिक स्तनपान सप्ताह’ म्हणून साजरा केला जातो.
  • २०२१ ची थीम : Protect Breastfeeding : A Shared Responsibility.
  • २०२० ची थीम : Support breastfeeding for healthier planet.
  • १९९१ मध्ये WABA ने स्तनपानाचे महत्त्व जगभरात पटवून देण्यासाठी स्तनपान दिवस साजरा करण्याचे ठरवले. परंतु नंतर ही कल्पना बदलून सप्ताह साजरा करण्याचे ठरवले.
  • १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट मध्ये पहिला स्तनपान सप्ताह साजरा केला गेला.
  • दरवर्षी हा सप्ताह WABA, WHO आणि UNICEF यांच्याकडून संयुक्तपणे साजरा केला जातो.

Contact Us

    Enquire Now