जागतिक जैवइंधन दिन

जागतिक जैवइंधन दिन

  • २०२१ ची थीम : Biofuel for a better Environment
  • २०२० ची थीम : Biofuel for, Atmanirbhar Bharat.
  • २०१५ पासून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय हा दिवस साजरा करत आहे.

Contact Us

    Enquire Now