कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ स्थापणार

कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ स्थापणार

  • सातारा येथे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था सातारा (स्वायत्त) हे मुख्य महाविद्यालय व धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) आणि छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) ही दोन सहभागी महाविद्यालये या तीन अनुदानित महाविद्यालयांचा समावेश असलेले कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

Contact Us

    Enquire Now