एनसीपीसीआर सर्वेक्षण : अल्पसंख्याक संस्था आणि आरटीई

एनसीपीसीआर सर्वेक्षण : अल्पसंख्याक संस्था आणि आरटीई

 • राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) देशातील अल्पसंख्याक शाळांचे मूल्यांकन करणारा अहवाल जारी केला आहे.
 • अहवालाचे शीर्षक: “अल्पसंख्याक समुदायाच्या शिक्षणावर भारतीय संविधानाच्या कलम २१ (अ) च्या संदर्भात अनुच्छेद १५ (५) च्या अंतर्गत सूटचा प्रभाव”.
 • अहवालाचा उद्देश: अल्पसंख्याकांना शिक्षणाचा अनिवार्य अधिकार प्रदान करणाऱ्या तरतुदींमधून अल्पसंख्याक संस्थांना सूट देणाऱ्या भारतीय घटनेतील ९३वी दुरुस्ती, या समुदायातील बाधित मुलांना कसे प्रभावित करते याचे मूल्यांकन करणे. 

पार्श्वभूमी:

 • अल्पसंख्याक शाळांना शिक्षण हक्क (RTE) धोरणाच्या अंमलबजावणीपासून सूट देण्यात आली आहे, जी सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत (SSA) येत नाहीत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

अहवालातील ठळक मुद्दे :

अ) अल्पसंख्याकांसाठी अल्पसंख्याक शाळा :  

 • एकूणच, या शाळांमधील ६२.५% विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील आहेत.
 • अल्पसंख्याक शाळांमधील फक्त ८.७६% विद्यार्थी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीचे आहेत.

ब) असमान संख्या : 

 • पश्चिम बंगालमध्ये, अल्पसंख्याक लोकसंख्येपैकी ९२.४७% मुस्लिम आणि २.४७% ख्रिश्चन आहेत. याउलट, ११४ ख्रिश्चन अल्पसंख्याक शाळा आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या फक्त दोन शाळा आहेत.
 • त्याचप्रमाणे, उत्तर प्रदेशात, जरी ख्रिश्चन लोकसंख्या १% पेक्षा कमी असली, तरी राज्यात १९७ ख्रिश्चन अल्पसंख्याक शाळा आहेत.
 • ही असमानता अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे मूळ उद्दिष्ट दूर ठेवते.

क) मदरशांमध्ये एकसमानता नसणे : 

 • शाळाबाह्य मुलांची सर्वाधिक संख्या १.१ कोटी मुस्लिम समाजाची आहे.
 • एनसीपीसीआरच्या मते, सच्चर समितीचा अहवाल २००५, जो म्हणतो की ४% मुस्लिम मुले (१५.३ लाख) मदरशांमध्ये जातात, त्यांनी केवळ नोंदणीकृत मदरसे विचारात घेतले आहेत.

ड) मदरशांचा अभ्यासक्रम

 • हा अभ्यासक्रम जो शतकानुशतके विकसित झाला आहे, तो एकसमान नाही, तसेच सभोवतालच्या जगापासून अज्ञात आहे.
 • परिणामी, विद्यार्थी हीनतेचे संकुल विकसित करतात, उर्वरित समाजापासून दूर राहतात आणि पर्यावरणाशी जुळवून घेण्यास असमर्थ असतात.

इ) त्यात असेही म्हटले आहे की, मदरशांमध्ये कोणतेही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नाहीत.

आवश्यक बदल :

१) सरकारने मदरशांसह अशा सर्व शाळांना शिक्षण हक्क आणि सर्व शिक्षा अभियान मोहिमेच्या कक्षेत आणले पाहिजे.

२) एनसीपीसीआरने अशा शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाला पाठिंबा दिल्यानंतर त्याच्या सर्वेक्षणात तेथे अल्पसंख्याक नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आढळून आले.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या किमान टक्केवारीबाबत विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याची गरज आहे.

३) अल्पसंख्याक संस्थांच्या संदर्भात आरटीई अंतर्गत देण्यात आलेल्या सुटीचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

अ) भारतीय संविधानाचे कलम ३० अल्पसंख्याकांना सांस्कृतिक, भाषिक आणि धार्मिक संरक्षणासाठी त्यांच्या स्वतःच्या संस्था उघडण्याचा अधिकार सुनिश्चित करते.

ब) तथापि, वरील तरतुदीने कलम 21 (अ) चे उल्लंघन करू नये, जे मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करते.

अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई आणि एसएसएमधून सूट कशी दिली जाते?

अ) ८६व्या घटनादुरुस्ती, २००२ अन्वये, मूलभूत अधिकार म्हणून शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला.

ब) याच दुरुस्तीनुसार घटनेत कलम २१ (अ) समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे आरटीई (२००९) ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांसाठी मूलभूत हक्क बनला.

क) दुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर, प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी, सर्व शिक्षा अभियान हा पथदर्शी कार्यक्रम.

ड) २००६, ९३व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने कलम १५ मध्ये उपकलम (५) समाविष्ट केले, ज्यामुळे राज्य अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसारख्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी प्रवेशांसंदर्भात विशेष तरतुदी तयार करू शकते.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

(National Commission for Protection of Child Rights):

 • एनसीपीसीआर ही एक वैधानिक संस्था आहे.
 • मार्च २००७ मध्ये बाल हक्क संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, २००५ अंतर्गत स्थापना.
 • हे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे .
 • हे शिक्षण हक्क कायदा, २००९ अंतर्गत मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करते.
 • हे लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, २०१२ च्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते.

Contact Us

  Enquire Now