इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स

इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स

  • नीती आयोगाने ‘इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स २०२० जाहीर केला. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या स्थानी आहे.
  • २०१९ मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरून २०२० मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.

Contact Us

    Enquire Now