राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिन

राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिन

  • दरवर्षी भारतामध्ये 9 नोव्हेंबरला हा दिन पाळला जातो.
  • सर्वोच्च न्यायालयातर्फे 1995 मध्ये याची सुरुवात झाली.
  • या दिवशी देशभरामध्ये लोक अदालतचे आयोजन केले जाते.

Contact Us

    Enquire Now