ऊर्जा सुरक्षा : अणु ऊर्जा

ऊर्जा सुरक्षा : अणु ऊर्जा

  • भारतात ऊर्जानिर्मितीमध्ये कोळशाचा सर्वाधिक ५५ टक्के, तर अणुऊर्जा व पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा अनुक्रमे ३ टक्के व २० टक्के इतका आहे.
  • सध्या भारतात २२ कार्यरत अणुभट्ट्या असून त्यांची एकूण स्थापित क्षमता ७४८० मेगावॅट इतकी आहे.
  • भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे जनक होमी भाभा यांनी भारतात  त्रिस्तरीय अणुऊर्जा निर्मिती कार्यक्रमाचा आराखडा आखला.
  • भारत जगातील तिसरा मोठा थोरियमचा साठा असलेला देश आहे.
  • युरेनियम – २३५ पासून अणुऊर्जा निर्मिती केली जाते.
  • भारताचा दरडोई विजेचा उपभोग कॅनडा, अमेरिका, चीन इ. देशांच्या तुलनेत कमी असून ११८१ किलोवॅट इतका आहे.

भारतातील अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रे :

अणुऊर्जा केंद्र

राज्य क्षमता (mw)

कैगा

कर्नाटक

८८०

काक्रापार

गुजरात

११४०

कुडनकुलम

तमिळनाडू

२०००

कल्पकम

तमिळनाडू

४४०

नरोरा

उत्तरप्रदेश

४४०

रावतभाटा

राजस्थान

११८०

तारापूर

महाराष्ट्र

१४००

एकूण

                                      ७४८०

Contact Us

    Enquire Now