आरबीआयकडून आर्थिक समावेशन निर्देशांक जाहीर

आरबीआयकडून आर्थिक समावेशन निर्देशांक जाहीर

 • देशातील वित्तीय समावेशनाचे प्रमाण मोजण्यासाठी आणि त्यात सुरू असणाऱ्या सुधारणांना जोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वार्षिक वित्तीय समावेशकता निर्देशांकाची घोषणा केली.
 • मार्च २०१७ अखेर ४३.४ अंश असलेली या निर्देशांकाचे पातळी मार्च २०२१ अखेर ५३.९ अंश नोंदविण्यात आली. 

वित्तीय समावेशन निर्देशांकाविषयी (एफआय-निर्देशांक): 

 • दरवर्षी जुलै महिन्यात प्रकाशित केला जातो.
 • या निर्देशांकासाठी कोणतेही आधारभूत वर्ष ठरविण्यात आलेले नाही
 • बँकिंग, गुंतवणूक, विमा, टपाल व निवृत्तीवेतन (पेन्शन) या क्षेत्रांचा तपशील समाविष्ट करून देशातील आर्थिक समावेशकतेचे आकलन याअंतर्गत केले जाईल.
 • तसेच हा निर्देशांक तयार करताना सरकार आणि या क्षेत्रातील संबंधित नियामक लोकांची मतेही समाविष्ट केली आहेत.
 • एफआय निर्देशांकाचे मूल्य ० ते १०० दरम्यान असून ० म्हणजे संपूर्ण आर्थिक असमावेशन, तर १०० म्हणजे संपूर्ण आर्थिक समावेशन दर्शविते.
 • मापदंड: या निर्देशांकाचे पुढील ३ मापदंड असून त्याअंतर्गत ९७ संकेतांक आहेत:
क्रमांक मापदंड भार (%)
१. प्रवेश ३५
२. वापर ४५
३. गुणवत्ता २०
 • महत्व:
 • वित्तीय सेवा आणि साधनांचे सार्वत्रिकीकरण, सर्वांसाठी ती सहजसाध्य आहेत काय व त्यांचा वापर आणि सेवेची गुणवत्ता दर्शविणारा हा निर्देशांक आहे.
 • आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण, ग्राहक संरक्षणाला असणारे महत्त्व तसेच सेवाविषयक असमानता आणि उणिवा यांसारख्या गुणात्मक पैलूंचे निर्देशांक मापनातील लक्षणीय स्थान ग्राहक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.
 • सेवा क्षेत्रात कार्यरत सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे परिणाम हा निर्देशांक दाखल.
 • वित्तीय समावेशना संबंधित योजना:
क्रमांक योजना सुरुवात
१. प्रधानमंत्री जनधन योजना १५ अॉगस्ट २०१४
२. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना २०१५
३. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना २०१५
४. अटल बिमा योजना ९ मे २०१५
५. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ८ एप्रिल २०१५
६. स्टँड अप इंडिया ५ एप्रिल २०१५

Contact Us

  Enquire Now